pasek strony

 

Rządowe wsparcie przebudowy dróg gminnych

pasek strony

 

pasek strony

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkół!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 - w imieniu władz samorządowych Gminy Wysokie Mazowieckie życzę wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy; inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy. Niech  uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Uczniom życzę, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami.

Krzysztof Krajewski

   Wójt Gminy

 

wybory2019

 

Zawody sportowo-pożarnicze Osipy-Kolonia

pasek strony

Dnia 25 sierpnia 2019 roku w miejscowości Osipy-Kolonia przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze jednostek z terenu Miasta i Gminy Wysokie Mazowieckie. Organizatorem zawodów byli: Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Osipach-Kolonii. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała sześcioosobowa Komisja Sędziowska którą powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Adam Frankowski który był także gościem zawodów.

Czytaj więcej...

 

Festyn rodzinny