Dzień Sołtysa

pasek strony

 

Szkolenie chemizacyjne

pasek strony

 

Akcja krwiodawstwa

W dniu 20.01.2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej została przeprowadzona akcja poboru krwi. Wydarzenie te zakończyło się ogromnym sukcesem dzięki wielu chętnym, którzy postanowili podzielić się tym drogocennym lekiem. Krew udało pobrać się od 48 osób to daje nam 21,6 l krwi oraz 3 osoby zapisało się jako dawcy szpiku.
Na miejscu dla wszystkich został zorganizowany słodki poczęstunek, jak również  słodkie upominki oraz kalendarze.
Kolejny pobór krwi odbędzie się 24 marca 2019 roku. Mamy nadzieję, iż liczba chętnych  zwiększy się co zapewne ucieszy wszystkich.
Serdeczne podziękowania organizatorzy kierują dla Dyrektora Szkoły Pana Sławomira Wójcickiego za udostępnienie budynku szkoły, dzięki czemu akcja przebiegła pomyślnie.
Akcję honorowego krwiodawstwa wspierali: Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski oraz Ks. Stanisław Ołów Proboszcz Parafii w Jabłonce Kościelnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy na kolejną akcję.                              
                                                                                        Organizatorzy
                                                              Grzegorz Grosfeld oraz Krzysztof Ołdakowski

 

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Skarbowym

pasek strony

 

1.png

Wygodny sposób na urzędowe sprawy w województwie podlaskim

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!

W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet?

Czytaj więcej...

 

Sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie

W dniu 18.12.2018r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie miało miejsce uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.
Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły dwa defibrylatory AED, detektor prądu oraz detektor wielogazowy wyniosła 14 547,00zł. Dofinansowanie w 99% tj. 14 401,53 zł zostało zrealizowane  ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie : wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) natomiast wkład własny Gminy wyniósł 1 %  tj. 145,47 zł.
Zgodnie z wytycznymi umowy dotyczącej powierzenia Gminie Wysokie Mazowieckie realizacji zadań ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości, sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą: „Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
Jednostka OSP KSRG Dąbrowa- Dzięciel otrzymała- defibrylator AED, natomiast OSP KSRG Stara Ruś defibrylator AED, detektor prądu oraz detektor wielogazowy, zakupiony sprzęt został przekazany umową użyczenia.  
Na ręce prezesów jednostek OSP KSRG druha Bohdana Klemensa Bagińskiego, oraz druha Wojciecha Mieczkowskiego Wójt Gminy Krzysztof Krajewski przekazał zakupiony sprzęt.
W uroczystym przekazaniu wzięli udział :
Starszy brygadier mgr inż. Tomasz Sieńczuk Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Zbigniew Dąbrowski Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Wysokiem Mazowieckiem, przedstawiciele jednostek OSP KSRG Dąbrowa-Dzięciel i Stara Ruś.
Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

 

 

Festyn rodzinny