pasek strony

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Po raz pierwszy akcję zorganizowano w 2012 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od tamtego momentu corocznie odbywa się Narodowe Czytanie wybitnych dzieł literatury polskiej, w tym roku jest to ,,Balladyna" Juliusza Słowackiego.
Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej po raz pierwszy dołączyła do czytających. W dniu 9 września uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej wzięli udział w czytaniu ,,Balladyny", wybitnego dzieła polskiego romantyzmu. Było to dla nich nowe doświadczenie oraz przypomnienie poznanej wcześniej lektury.
Wydarzenie to odbyło się w sali gimnastycznej z zachowaniem zasad epidemiologicznych obowiązujących w szkole.

IMG_20200909_101828.jpg 

Balladyna.mp4 

Festyn rodzinny