Otwarcie drogi Michałki-Osipy Zakrzewizna

   Na realizację inwestycji pozyskano środki z zewnątrz od Wojewody Podlaskiego w ramach dotacji z budżetu państwa – 382.053,71 zł oraz z Powiatu Wysokomazowieckiego – 192.000,00 zł.
   Wykonawcą drogi był PRDM „Trakt” Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem, kierownikiem robót Pan Zygmunt Wojtkowski, autorami projektu była firma Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Łukasz i Zbigniew Radziszewscy z Ciechanowca prace geodezyjne wykonywała firma M-GEO Zbigniew Milewski. Inspektorem nadzoru ze strony inwestora był Dariusz Deszczyński pracownik Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie.
   Wójt Gminy Krzysztof Krajewski dokonał przecięcia wstęgi wraz z: ks. prałatem Ryszardem Niwińskim, Bogdanem Paszkowskim Wojewodą Podlaskim, Łukaszem Siekierko Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, Bogdanem Zielińskiem Starostą Wysokomazowieckim, Jarosławem Siekierko Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie, Sławomirem Janem Misiewiczem Przewodniczącym Rady Gminy Wysokie Mazowieckie. Ponadto imprezę swoją obecnością zaszczycili mł. insp. Adam Mojsa Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Wysokie Mazowieckie, radni Gminy Wysokie Mazowieckie, zastępca Wójta Krzysztof Murawski, sołtysi z miejscowości Michałki, Osipy-Zakrzewizna oraz mieszkańcy sołectwa.
    Po uroczystym przecięciu wstęgi, ks. prałat Ryszard Niwiński – Dziekan Wysokomazowiecki odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia drogi gminnej.
    Na zakończenie Wójt Gminy podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałej inwestycji.