Zwrot podatku akcyzowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.,  stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
Pragnę przypomnieć wszystkim osobom, pragnącym złożyć taki wniosek, iż nieczytelne faktury VAT (lub ich kopie) nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.
Faktury muszą być wystawione na osobę składającą wniosek  - np. jeżeli nastąpi przekazanie gospodarstwa na inną osobę lub jego sprzedaż, to faktury wystawione na poprzedniego właściciela nie będą stanowiły podstawy do wypłacenia zwrotu. ( np. syn nie może posługiwać się fakturami ojca od którego przejął gospodarstwo )

Załączniki :

Oświadczenie

Wniosek