pasek strony

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie serdecznie zaprasza

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie

do wzięcia udziału w konkursie na

„Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”. 

Wszystkie informacje na temat

konkursu zawarte są w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu stroik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 9 listopada 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
• dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
• dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.
Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).
Wniosek dostępny jest pod adresem:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2020/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_listopad_2020.pdf
Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

 

 

H.Wyszynski.jpg

Z wielkim żalem żegnamy

śp

Henryka Wyszyńskiego

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

w latach 1995 - 2010

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Wójt, Rada i pracownicy Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie

 

pasek strony

W dniu 30 października br. w Urzędzie Gminy miało miejsce przekazanie sprzętu oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25.000,00 zł i środkom własnym Gminy w wysokości 21.081,00 zł udało się zakupić, tak bardzo potrzebny sprzęt oraz umundurowanie dla 6 jednostek OSP.

Poszczególne jednostki otrzymały następujący sprzęt:

- OSP KSRG Dąbrowa-Dzięciel - 6 kpl. umundurowania specjalnego,

- OSP KSRG Stara Ruś - najaśnice led solaries z akumulatorem,

- OSP Tybory-Misztale - bosak dielektryczny, prądownice Rosenbauer,

- OSP Osipy-Kolonia i Miodusy Wielkie - pilarki do drewna.

Ponadto jednostki: OSP Stara Ruś, Kalinowo-Czosnowo i Tybory-Misztale wzbogaciły się o 5 zestawów Radiotelefonów Motorola z mikrofonogłośnikiem. Ogólna wartość zakupu wyniosła 46 081,00 zł.

 

 

Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

   Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne.
    Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

 

Zmiana adresu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie. Nowy adres to:

 http://ugwm.biuletyn.net/

 

finansowanie_na_strone.jpg

 

Konferencja "Obecna i nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. Nowe wyzwania"

W czwartek 24 września 2020 r. plenerowe studio Radia Nadzieja z Rajgrodu.

Transmisje z konferencji o 11.40, 12.15 i 12.30. Zapraszamy

Wsparcie dla nowopowstałych firm zapewnia Łomżyńskie Forum Samorządowe. W ramach projektu Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński organizuje w Rajgrodzie dwudniową konferencję "Obecna i nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Główne założenia i cele. Nowe wyzwania". Uczestnicy w czwartek i piątek będą zdobywali wiedzę jak pozyskać fundusze, pisać wnioski i rozwijać firmy, a także nawiążą kontakty z partnerami biznesowymi i samorządowcami. Ekspertami są przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Pomocy Regionalnej.
Podsumowanie projektu Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński będzie okazją do omówienia samorządowych problemów w gronie zaproszonych marszałków województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko - mazurskiego.

Czytaj więcej...

 

Festyn rodzinny