Spotkanie opłatkowe

pasek strony

 18 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie odbyło się spotkanie opłatkowe,które rozpoczął Wójt Gminy Krzysztof Krajewski witając zaproszonych gości tj. Ks.prał.mgr Ryszarda Niwińskiego, Ks.kan. Edwarda Łapińskiego, Ks.mgr Stanisława Ołowia, Starostę Wysokomazowieckiego– Bogdana Zielińskiego,Burmistrza Miasta – Jarosława Siekierko, Komendanta KP Policji – Marka Paleckiego, Komendanta KP PSP – mł.bryg.mgr inż. Adama Frankowskiego, prezesów, dyrektorów, naczelników, kierowników, instytucji służb,inspekcji,straży,zakładów pracy oraz Radnych Gminy na czele z Przewodniczącym Rady,przewodniczących KGW, sołtysów, pracowników UG, GOPS, LGD Brama na Podlasie,emerytów.
Wójt Gminy złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia mówiąc za Ojcem Pio, cyt.:

 „Wszystkie święta katolickie są piękne…
Wielkanoc jest świętem chwały…
ale Boże Narodzenie ma w sobie delikatność,
dziecięcą ufność, która chwyta za serce”.

 Nie zabrakło również ciepłych słów od zaproszonych gości. Ks. mgr Stanisław Ołów odczytał fragment Pisma Świętego, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania.

 

 

Festyn rodzinny