Wojciech Godlewski.jpg

   Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że po długotrwałej chorobie w dniu 24 kwietnia br. zmarł mieszkaniec naszej gminy Wojciech Godlewski, były poseł na Sejm.

     Świętej pamięci Wojciech Godlewski urodził się 23 lutego 1948 roku w Dąbrowie-Dzięcieli, w której spędził swoje życie. Był posłem Ziemi Łomżyńskiej na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej IX kadencji,w okresie 6 listopada 1985 r. do 30 maja 1989 r.

Pracował w Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

    Ponadto pracował jako nauczyciel, pracownik administracji państwowej, pracownik spółdzielczości. Od 1980 roku prowadził własne gospodarstwo rolne.

W latach 1990-2012 prowadził Zakład Masarski w Dąbrowie-Dzięcieli, blisko współpracując z okolicznymi rolnikami.

   W latach 1984-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu OSP Dąbrowa-Dzięciel. Z jego inicjatywy w latach 1987-1990 r wybudowano nową remizę OSP. Odznaczony został srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

  Był osobą lubianą i szanowaną, uczynną, wrażliwą na potrzeby innych. Świętej Pamięci Wojciech Godlewski spoczął w dniu 26. kwietnia 2020 r na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Wielkiej.

   W imieniu samorządu Gminy Wysokie Mazowieckie rodzinie i bliskim śp. Wojciecha Godlewskiego składam szczere wyrazy współczucia.

                                                                                Krzysztof Krajewski

                                                                  Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Festyn rodzinny