pasek strony

 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W OSP

pasek strony

Zgodnie ze statutem OSP od 1 stycznia do 31 marca 2020r. odbywają się Zebrania Sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego kraju. W Gminie Wysokie Mazowieckie pierwsze posiedzenia odbyły się w jednostkach OSP Gołasze-Puszcza, Osipy-Kolonia oraz Bryki. Przedstawiono sprawozdania z działalności za rok 2019, w tym finansowe, komisji rewizyjnej a także przedstawiono plany na 2020r. Zebrani druhowie jednogłośnie udzielali absolutorium dla Zarządu OSP. Dalsza część zebrania była poświęcona dyskusji nad sprawami bieżącymi. W zebraniach udział wzięli m.in. kpt. Wojciech Sokołowski zastępca dowódcy JRG PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem Zbigniew Dąbrowski, Sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Agata Wyszomirska, radni oraz sołtysi. Pozostałe jednostki tj: OSP KSRG Dąbrowa-Dzięciel, OSP KSRG Stara Ruś, OSP Jabłonka Kościelna, Kalinowo-Czosnowo, Miodusy Wielkie, Święck Wielki oraz Tybory-Misztale swoje posiedzenia odbędą zgodnie z harmonogramem.

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku

pasek strony

Limity zwrotu podatku akcyzowego, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. (zatem w roku 2020 będzie wydawany dokument za rok 2019)

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2020 została ustalona na 1 zł do litra ON.

Terminy składania wniosków:

a) od 1 lutego 2020r., do 29 lutego 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r., do 31 stycznia 2020r.,

b) od 1 sierpnia 2020r., do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r., do 31 lipca 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (dokument wydawany będzie na wniosek producenta rolnego).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie tut. Urzędu (oraz  w siedzibie Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie w pokojach nr 1 oraz 37).

 

Jubileusz par małżeńskich

pasek strony

   „Złote gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

W dniu 19 stycznia obchodzono jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego trzynastu par z terenu gminy Wysokie Mazowieckie.

  Jubileusz rozpoczął się mszą św. w kościele Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem celebrowaną przez księdza proboszcza Edwarda Łapińskiego w intencji szanownych Jubilatów. Następnie Jubilaci wraz z rodzinami udali się do Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Podniosły klimat uroczystości umilił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej. Uroczysty akt dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został poprzedzony wystąpieniem Wójta Gminy Krzysztofa Krajewskiego, który skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Następnie Wójt Krzysztof Krajewski wraz z Z-cą Wójta Krzysztofem Murawskim oraz sekretarzem Gminy Henryką Szklaruk przystąpili do aktu dekoracji gdzie zostały wręczone medale, listy gratulacyjne i kwiaty.

Czytaj więcej...

 

Ocena jakości wody za 2019 rok

pasek strony

 

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

UWAGA!!! KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA!!! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-2019, POCZĄWSZY OD DNIA 16 MARCA BR. KWALIFIKACJA WOJSKOWA ZOSTAŁA ODWOŁANA, a wezwania – anulowane. Osoby podlegające stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. z terenu gminy Wysokie Mazowieckie zostaną wezwane do kwalifikacji w 2021 roku. W związku z powyższym bardzo proszę nie zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonych wcześniej terminach. Proszę również o informowanie swoich rówieśników o fakcie odwołania kwalifikacji wojskowej.

 

Informacja o grypie ptaków

 

Festyn rodzinny