Życzenia

 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 7 marca 2012 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Organizatorem Turnieju jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z miejscowości: Dąbrowa-Dzięciel, Gołasze-Puszcza i Święck Wielki.

Konkurs patronatem objął Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, który ufundował nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto pamiątkowe dyplomy.

Czytaj więcej...

 

Opieka nad dziećmi do lat 3

Uprzejmie informujemy, że Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformował o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową, zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jej udostępnieniu pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl.

Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które planują rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe).

 

Zmiany w podatku od nieruchomości

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż została podjęta przez Radę Gminy Wysokie Mazowieckie Uchwała Nr 81/XII/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, w wyniku której zostało zniesione zwolnienie z opodatkowania budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych.

W związku z powyższym przypominam o obowiązku złożenia informacji podatkowej na podatek od nieruchomości za budynki mieszkalne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613) i Uchwały Nr 65/X/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14.10.2011 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Zastępca Wójta

Krzysztof Murawski

 

Do pobrania:

Deklaracja

 

Życzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

Z tej okazji Życzę Wam wraz z pracownikami wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego.

Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Wam przez cały Nowy Rok. Życzę, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia, dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Niech przy zapachu strojnej choinki, upłyną Wam piękne chwile Wigilii ze wspólnie odśpiewanymi kolędami z rodziną przy stole w kochającym, pełnym miłości gronie.

 

Wesołych Świąt!

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

 

Wręczenie stypendiów dla uczniów

16 listopada 2011r. w Urzędzie Gminy w Wysokiem Mazowieckiem (po raz pierwszy) wręczono uczniom z terenu gminy stypendia naukowe i Nagrodę Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie.  Warunkiem uzyskania stypendium w klasach IV-VI była min. średnia ocen 5.2 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, uczniowie gimnazjum  średnia ocen min. 5,00. Nagroda Wójta została przyznana za dodatkowe osiągnięcia na niwie szkolnej nauki. Wsparcie finansowe otrzymało 21 młodych uzdolnionych mieszkańców naszej gminy. Zostali nagrodzeni za codzienny wysiłek zdobywania wiedzy i rozsławiania gminy podczas konkursów  i olimpiad.

Czytaj więcej...

 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w Starej Rusi

W dniu 16 października 2011 r. w Starej Rusi odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego na podwoziu MAN/STOLARCZYK miejscowej jednostce OSP, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Nowy samochód MAN zakupiony został dzięki zaangażowaniu środków:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
- z MSWiA przekazanych za pośrednictwem Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku OSP RP,
- dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
- środków własnych budżetu gminy.
Podczas uroczystego apelu pojazd został poświęcony przez ks. kanonika Franciszka Grabowicza.
Symbolicznego przekazania nowego samochodu dokonali z ramienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pani Lucyna Golonko- Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku, st. bryg. Antoni Ostrowski Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, Wiesław Dołęgowski Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku oraz Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski.

images/samochod/640_OSP-1.JPGimages/samochod/640_OSP-2.JPGimages/samochod/640_OSP-3.JPGimages/samochod/640_OSP-4.JPGimages/samochod/640_OSP-5.JPGimages/samochod/640_OSP-6.JPGimages/samochod/640_OSP-7.JPGimages/samochod/640_OSP-8.JPGimages/samochod/640_OSP-9.JPG

 

Stypendium naukowe i Nagroda Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie zaprasza do składania wniosków o przyznanie Stypendium Naukowego i Nagrody Wójta dla uzdolnionych uczniów. Zasady przyznawania stypendium i nagrody oraz druk wniosku do pobrania w poniższych załącznikach. Termin składania wniosków 14.10.2011.

Zarządzenie Wójta

Uchwała Rady Gminy

Regulamin

Wniosek

 

Festyn rodzinny