Zawody wędkarskie 2017

Wyniki Zawodów przedstawiają się następująco:
I Miejsce – Leszek Czajkowski,
II Miejsce – Andrzej Puławski,
III Miejsce – Jakub Piekutowski.
Najlepszym Wędkarzem z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie został Jakub Piekutowski.